Din bedrift blir medlem av vårt opplæringskontor og godkjent som lærebedrift. Dere skal i samarbeid med oss gi lærlingen generell opplæring. Bedriften ansetter lærlingen på lærlingkontrakt, og har arbeidsgiveransvaret. Opplæringskontoret utarbeider en lærling kontrakt, og har opplæringsansvaret. Læretiden gjennomføres i h.h.t. opplæringsloven. Opplæringskontoret sørger for at lærlingen får de nødvendige teoretiske kunnskapene og løser de praktiske oppgavene, samt dokumenterer dette i den elektroniske opplæringsboka.

Til bedrifter som ønsker lærling i de ulike fagretningene:
Videregående elever som ønsker å ta fagbrev, går to år på videregående skole, og to år som lærling i bedrift. Dette er den vanligste veien til fagbrevet.
Etter at læretiden er gjennomført, avlegges fagprøve for å oppnå fagbrev.

For deg som innehaver av bedrift i fagene betyr dette:

 1. Din bedrift (butikk, kontor osv.) kan godkjennes av oss som lærebedrift.
  Du selv, eller en av dine ansatte kan godkjennes av oss som faglig veileder, og skal i løpet av to år i samarbeid med oss gi lærlingen generell opplæring.
  Vi følger en læreplan som står i Opplæringsboka på nett utarbeidet av oss i Opplæringskontoret.
  Vi i Opplæringskontoret følger opp teorien med lærlingen, retter oppgaver og veileder.

 2. Lærlingen søker lærlingeplass med kontrakt for to år hos deg, som en vanlig arbeidstaker, og du kan velge mellom de elevene som er aktuelle.
  Lønn oppgis ved ansettelse. Man regner med at lærlingens verdiskaping er 40 % det første året og 60 % i år to. Dette gjenspeiler seg i lønnen. I praksis 40 % av fagarbeider lønn år ett og 60 % år to. Fungerer ikke læreforholdet, tar vi lærlingen tilbake. Det utbetales etterskuddsvis et tilskudd fra Opplæringskontoret til deg som lærebedrift.

 3. Opplæringskontoret sørger for alle avtaler, tilskudd og kontrakter, Opplæringsbok på nett og opplæringsplan. Vi følger opp opplæringen, sørger for at lovpålagt halvårlig evaluering blir gjennomført, og går inn i eventuelle problemsituasjoner. Vi arrangerer eventuelle lærlingemøter, formidler eventuell ekstra teori, og sørger til slutt for oppmelding til fagprøven.

 4. Etter to års læretid avsluttes læreforholdet, og du kan evt. ta inn ny lærling. Du har derfor mulighet for å planlegge dette i forhold til ordinære arbeidstakere. Lærlingene betraktes som en ordinær ansatt som skal følge vanlig arbeidstid og utføre alle ordinære arbeidsoppgaver. Lærlingen har krav på opplæring i henhold til fagplan. Denne opplæringen ligger på et akseptabelt nivå, og kan utføres av alle med erfaring innen yrket.

Det er viktig at bedriftene forstår at dette er en ordning som er fordelaktig for alle parter. Lærlingen har god teori innen de ulike fagretningene, og et ønske om en videregående utdanning som avsluttes med læretid og fagbrev.
Ta kontakt med opplæringskontoret for ytterligere informasjon, eller søk om medlemskap og godkjenning. (Søknadsskjema bedrift, send til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Samarbeidspartnere