Fordelene med lærekontrakt gjennom et opplæringskontor er

  • Opplæringskontoret deltar aktivt i formidlingen til lærestedet
  • Ekstra oppfølging under hele læretiden
  • Bedre organisering og planlegging av læretiden
  • Oppfølging og tilsyn med lærestedene
  • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsboken
  • Faste veiledningssamtaler
  • Kurs og faglige samlinger med andre lærlinger
  • Erfaringsutveksling med lærlinger i andre bedrifter
  • Utplassering og omplassering der det kreves
  • Opplæringsstedene får et stort kontaktnett med skoler, andre opplæringskontor og myndighetene som lærlingen kan nyte godt av.

Samarbeidspartnere