Bedrifter som skal ta inn lærlinger må være godkjent av fylkeskommunen via opplæringskontoret.

For at søknad skal kunne godkjennes må bedriften:

  • Ha en faglig leder med erfaring og kompetanse innen den aktuelle fagretningen.
  • Alene eller i samarbeid med andre bedrifter være i stand til å gi opplæring som tilfredsstiller kravene i  fagets læreplan. ( Eks vg3 - ikt servicefaget)
  • Utarbeide intern plan for opplæring. Dette for å sikre at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen. Her er opplæringskontoret behjelpelig med utkast.
  • Ha til hensikt å ta inn lærlinger.   
  • Fagets læreplan kan hentes fra våre sider under kategorien "fagene" eller via internett på www.udir.no

 

Som medlemsbedrift i vårt opplæringskontor vil dere selvsagt få all nødvendig hjelp både til utvikling av planer og oppfølging av lærlinger.

Samarbeidspartnere