Utdanningsprogrammet

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Evnen til å kommunisere med mennesker – også fra andre kulturer – er viktig å tilegne seg. Med Service og samferdsel skaper du deg en bred horisont og tilpasser deg krav som stilles både i Norge og Europa for øvrig.

Gir mulighet for læreplasser innen fagene:

Salg, Kontor og administrasjon, IKT service, Reiseliv, Resepsjon, Vekter, Transport og Logistikk. Det er i dag flere veier til en fagutdanning. Teori og praksis er bærende elementer. Samarbeidet mellom skole og næringsliv er helt avgjørende.

Etter læretid, avlegges fagprøve for å oppnå fagbrev eller kompetansebevis.